"Dobrý tovar kupcu nájde."

1
1
2
2
3
3

Popis služby

1. Úvodná konzultácia

 • prediskutovanie a posúdenie požiadaviek, resp. potrieb klienta
 • navrhnutie optimálnej štruktúry obchodnej spoločnosti podľa individuálnych potrieb klienta (výška základného imania, rozsah splatenia základného imania, štruktúra spoločníkov / konateľov, predmety podnikania, obchodné meno, sídlo a pod.)
 • vypracovanie individuálneho plánu založenia spoločnosti
 • overenie prípustnosti obchodného mena

 

2. Vypracovanie dokumentácie k založeniu spoločnosti

 • spoločenská zmluva / zakladateľská listina
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • vyhlásenie jediného zakladateľa
 • čestné vyhlásenie
 • podpisový vzor konateľa
 • podpisový vzor člena dozornej rady
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti
 • formuláre k ohláseniu živnosti
 • návrh na zápis do obchodného registra
 • tlačivá k registrácii k dani z príjmu
 • tlačivá k registrácii k DPH

 

3. Vybavenie živnostenského oprávnenia a registrácia spoločnosti k dani z príjmov

 • prekonzultovanie predmetov podnikania so živnostenským úradom
 • ohlásenie živností
 • registrácia spoločnosti k dani z príjmov
 • prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (pôvodne živnostenský list)

 

4. Zápis spoločnosti do obchodného registra

 • podanie návrhu na zápis prostredníctvom renomovanej advokátskej kancelárie
 • sledovanie priebehu registračného procesu (vrátane prípadných urgencií)
 • prevzatie výpisu z obchodného registra

 

5. Zaslanie korporátnej dokumentácie klientovi

6. Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení spoločnosti

 • ustanovujúce valné zhromaždenie
 • povinnosti voči štátnym orgánom
 • poradenstvo súvisiace s otvorením účtovných kníh
 • vhodný fakturačný a účtovný softvér

 

 

Časový rámec

Založenie novej spoločnosti trvá vo väčšine prípadov 10-15 pracovných dní (niekedy aj menej). Registrácia k dani z príjmov trvá 1 deň až 2 týždne v závislosti od zaťaženosti pracovníka daňového úradu.

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2