"Dobrý tovar kupcu nájde."

1
1
2
2
3
3

Vedenie účtovníctva

Kompletné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre firmy či živnostníkov. 

Cena za poskytnutie služby sa stanovuje vždy na základe dohody s klientom, v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb.

Jednoduché účtovníctvo

- vedenie peňažného denníka
- vedenie pokladničnej knihy
- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
- vedenie evidencie majetku
- vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
- spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
- vedenie ostatných účtovných kníh
- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky

Podvojné účtovníctvo

- vedenie hlavnej knihy
- vedenie analytickej evidencie
- vedenie účtovného denníka
- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
- vedenie evidencie majetku
- vedenie pokladničnej knihy
- evidencia DPH, daňové priznanie
- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

 

Mzdová personalistika

- vedenie mzdovej agendy
- spracovanie výplatných pások zamestnancov
- vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd
- príprava prevodných príkazov
- spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
- vedenie evidencie sociálneho fondu
- spracovanie štatistických výkazov
- ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca
- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
- spracovanie výkazov a prehľadov pre daňový úrad

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2