"Dobrý tovar kupcu nájde."

1
1
2
2
3
3

Registrované sídlo spoločnosti v Bratislave

Slovenské legislatíva vyžaduje, aby všetky slovenské spoločnosti mali sídlo na území SR. Registrované sídlo musí umožňovať efektívne preberanie poštových zásielok doručovaných spoločnosti. Zákon neumožňuje zaregistrovať ako sídlo spoločnosti P.O.BOX, vyžaduje sa reálna adresa, na ktorú je možné zaslať úradné zásielky.

Sídlo sa ďalej musí uvádzať na všetkých obchodných dokumentoch, v písomnom úradnom styku a na internetovej stránke spoločnosti.

Ponúkame Vám službu registrované sídlo spoločnosti, v rámci ktorej zabezpečujeme adresu sídla na účely zápisu do obchodného registra. Súčasťou našich služieb je preberanie, úschova a preposielanie poštových zásielok.

V službe je zahrnutá notifikácia o doručených zásielkach.

Pre našich klientov zabezpečujeme výlučne FULL SERVICE riešenia.

 

 

 • 1. Poskytnutie adresy sídla spoločnosti na účely zápisu do obchodného registra
  2. Označenie poštovej schránky názvom spoločnosti
  3. Preberanie poštových zásielok (okrem balíkov)
  4. Preposielanie doručených zásielok raz týždenne na určenú adresu
  5. Notifikácia o každej doručenej zásielke (e-mailom)

  len za 49,95 € / mesiac

   

  V rámci balíka poskytujeme prebratie 5 zásielok (max. 2 doporučené zásielky, max. 2 zásielky doručené kuriérom). Zásielky nad rámec sa spoplatňujú osobitne. Uvedená cena nezahŕňa náklady na poštové služby.

Cenník nad rámec balíka

V nasledujúcej tabuľke uvádzame ceny za služby nad rámec balíka. Balík obsahuje prebratie 5 zásielok (z toho max. 2 doporučených zásielok, max. 2 zásielky doručené kuriérom).

Úkon nad rámec balíka Cena
Prijatie obyčajnej zásielky 1,95 €
Prijatie doporučenej zásielky (resp. zásielky do vlastných rúk) 3,95 €
Prijatie úradnej zásielky 3,95 €
Prijatie zásielky doručenej kurérom 3,95 €
E-mailová notifikácia o doručení zásielky 0,00 €
Preposlanie zásielky klientovi 0,00 €

 

Časový rámec

Službu je možné zriadiť okamžite po zadaní objednávky. Zápis zmeny sídla v obchodom registri trvá približne 7 pracovných dní (niekedy aj kratšie).

Zásielky sa klientom preposielajú týždenne vždy vo štvrtok.

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2